Antyspam
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami 501 484 795
FIRMY OGŁOSZENIA ARTYKUŁY
Festool system Domino

Regulamin

A A A

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki funkcjonowania serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.mebleinfo.pl, zwanego dalej Serwisem.
 2. Dokonanie rejestracji w  Serwisie wymaga akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu us i inne właściwe przepisy prawa.
 4. Żadna z funkcjonalności Serwisu nie może być wykorzystana w celach sprzecznych z obowiązującym prawem.
 5. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin
  2. Serwis– internetowy serwis mieszczący się pod adresem: www.mebleinfo.pl,  umożliwiający zarejestrowanym użytkownikom dodawania wizytówek, ogłoszeń oraz komentarzy, dotyczących tematycznie branży meblarskiej
  3. Operator - mebleinfo.pl, ul. Gdańska 15/8, 83-110 Tczew
  4. Rejestracja – proces zakładania konta użytkownika w Serwisie.
 6. Korzystanie z funkcji dostępnych w Serwisie wymaga posiadania komputera lub innego analogicznego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę obsługującą Java Script.

§ 2  Rejestracja

 1. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu wymaga rejestracji. Rejestracja i założenie konta prywatnego oraz dla firm jest bezpłatna.
 2. Użytkownicy będący osobami fizycznymi, mogą założyć prywatne konto użytkownika, natomiast przedsiębiorcy mogą założyć dodatkowo konto firmy.
 3. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 4. Dokonując rejestracji użytkownik wybiera tryb w jakim się rejestruje, w zależności od wybranego trybu uzyskuje różny poziom dostępu do funkcjonalności Serwisu.
 5. Rejestracja w trybach: prywatnym oraz firmy wymaga podania danych osobowych określonych w formularzu rejestracyjnym, a w przypadku zakładania profilu firmowego -  danych identyfikujących przedsiębiorcę.

§ 3 Prawa i obowiązki  użytkowników

 1. Użytkownik dokonujący rejestracji prywatnej może:
  1. Dodawać opinie i komentarze pod materiałami umieszczonymi przez innych użytkowników. Dodane komentarze podlegają zatwierdzeniu przez administratora Serwisu.
  2. Wymieniać wiadomości między innymi użytkownikami
  3. Nieodpłatnie dodawać i edytować dodane ogłoszenia
    
 2. Użytkownik dokonujący rejestracji pełnej (konto firmowe) może dodatkowo:
  1. Dodać baner firmy - odpłatnie, zgodnie z cennikiem portalu znajdującym się pod linkiem: http://www.mebleinfo.pl/informacje/reklama,40

   W przypadku dodania baneru poprzez panel administracyjny trafia on do administratora portalu w celu zaakceptowania go i aktywowania w serwisie
  2. Dodać wpis firmowy - odpłatnie, zgodnie z cennikiem portalu znajdującym się pod linkiem: http://www.mebleinfo.pl/informacje/reklama,40

   W przypadku dodania wpisu firmowego poprzez panel administracyjny trafia on do administratora portalu w celu zaakceptowania go i aktywowania w serwisie

 3. Użytkownik dokonujący rejestracji pełnej (konto firmowe) dodatkowo uzyskuje możliwość udziału w konkursach organizowanych przez Operatora oraz wziąć udział w programie lojalnościowym, którego zasady określa dodatkowy regulamin.
 4. Korzystanie z niektórych funkcji serwisu jest odpłatne, zgodnie z cennikiem zamieszczonym w serwisie: http://www.mebleinfo.pl/informacje/reklama,40
 5. Operator, za świadczenie usług odpłatnych oferowanych przez Serwis wystawia faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Użytkownicy w pełni odpowiadają za treść wypowiedzi oraz za inne materiały dodane do Serwisu. W szczególności dodając materiały graficzne lub audiowizualne odpowiadają za posiadanie odpowiednich praw autorskich do tych materiałów, umożliwiających ich rozpowszechnianie.
 7. Zakazane jest wykorzystywanie bez zgody Operatora artykułów, materiałów graficznych lub audiowizualnych dodanych do Serwisu przez Operatora lub podmioty z nim współpracujące.
 8. Zakazane jest dodawanie treści:
  1. Obraźliwych i zawierających słowa powszechnie uznawane za wulgarne
  2. Propagujące nazistowską komunistyczną,  faszystowska lub inną totalitarną ideologię
  3. Nawołujących do przemocy
  4. W inny sposób rażących w dobre obyczaje

§ 4 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe podane podczas rejestracji będą przetwarzane przez operatora w celu realizowania usług oferowanych przez Serwis, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb operatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez operatora.
 2. Użytkownik rejestrując się w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych mebleinfo.pl, ul. Gdańska 15/8, 83-110 Tczew. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług świadczonych przez Serwis oraz w celu wypełnienia uzasadnionych potrzeb administratora w tym dotyczących marketingu dotyczącego produktów i usług świadczonych przez Serwis.
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik zobowiązuje się do ochrony loginu i hasła do Serwisu oraz do nie udostępniania tych danych osobom trzecim
 2. Operator nie odpowiada za szkody spowodowane przez ujawnienie danych służących do logowania się do serwisu lub wynikłe przez działanie szkodliwego oprogramowania  na komputerach użytkowników.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, a także świadczonych przez Operatora usług  powinny być zgłoszone na adres e-mail: info@mebleinfo.pl.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie po wpłynięciu, maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych.
 5. Użytkownik może usunąć konto w Serwisie. Usunięcie konta odbywa się poprzez panel administracyjny lub wysłanie wiadomości na adres email: info@mebleinfo.pl
 6. Operator może z ważnych przyczyn, w związku z wprowadzeniem nowych funkcji do Serwisu lub spowodowanych zmianą przepisów obowiązującego prawa dokonać zmiany regulaminu. O zmianie powiadamia użytkowników na stronach internetowych Serwisu. Następne zalogowanie się do Serwisu po otrzymaniu informacji o dokonaniu zmiany regulaminu oznacza jego akceptację.
Orzełek-Markisz