ReklamaRehau Passion for Color A1

tapicerstwo

W jaki sposób producenci mebli tapicerowanych mogą zwiększyć marże zysku ?

W jaki sposób producenci mebli tapicerowanych mogą zwiększyć marże zysku ?

Rośnie popyt i konsumenci dyktują warunki. Popyt na wszystko, co jest nowością jest nieograniczony. Konsumenci wykorzystują wnętrza swoich domów do wyrażania swojej wyjątkowej osobowości. Globalizacja oznacza, że ich sklepem meblowym jest cały świat, ze wszystkimi tego konsekwencjami w zakresie konkurencji i cen. Nie masz innego wyjścia, jak tylko wyróżnić się poprzez oferowanie lepszych usług: dopasowywanie produktów do indywidualnych wymagań klienta, kolekcje modułowe, większa liczba modeli i wariantów z szerszym wyborem materiałów, większy zakres funkcji i wbudowanych technologii. To, coś się dobrze sprzedaje, należy produkować.

Dlatego ważna jest kontrola kosztów, efektywne wykorzystywanie wiedzy pracowników o wyjątkowych kwalifikacjach, optymalizacja wydajności i minimalizacja strat na każdym etapie procesu projektowania i rozwoju produktu oraz produkcji. Te okoliczności wpłyną na rentowność Twojej firmy, ponieważ wymagają dodatkowego czasu i wydatków na wyprodukowanie mebli. Lectra oferuje sposób na przewidywanie i kontrolę kosztów, aby osiągnąć rzeczywiste oszczędności materiałowe i finansowe w całym procesie produkcji.

Przewiduj koszty na etapie projektowania i rozwoju produktu

Celem jest pewność, że każdy projekt wybrany do produkcji będzie technicznie wykonalny i finansowo opłacalny. Koncepcja „Projektowania z uwzględnieniem kosztów produkcji”, jak sama nazwa wskazuje polega na projektowaniu mebli tak, aby koszt produkcji był optymalny. Ułatwia to kontrolę marży w całym procesie, od etapu projektu po etap produkcji.

Poniższe przykładowe pytania pozwalają w prosty sposób przewidzieć i ograniczyć ewentualne koszty, jak również pomagają utrzymać rentowność:

• „Jak dizajn danego produktu wpływa na jego rentowność i jaka jest optymalna relacja pomiędzy dizajnem a rentownością?” • „Jak możemy ograniczyć czas potrzebny na rozwój produktu i zużycie materiału?”
• „Jak możemy skrócić cykl akceptacji projektu dla minimalizacji kosztów?”
• „Jak możemy ograniczyć liczbę fizycznych prototypów?”

Ponadto pytania te pomogą zidentyfikować obszary, w których można dokonać znacznej redukcji kosztów, takie jak prototypowanie. Każdy fizyczny prototyp kosztuje 3 do 5 razy więcej niż koszt wytworzonej produktu końcowego i zwykle każdy nowy model wymaga od 3 do 8 prototypów.

To dlatego myślące przyszłościowo firmy coraz częściej wykorzystują możliwości wirtualnego prototypowania 3D, aby umożliwić projektantom ocenę zależności kosztów i wyknalności projektu od zastosowanego materiału i dizajnu. Mogą przeanalizować wiele alternatywnych wariantów, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie zarówno pod względem estetycznym, jak i kosztowym, zmieniając na przykład wymiary produktu, linie cięcia lub dizajn oraz stosując standardowe elementy w celu redukcji kosztów. Wszystkie te czynniki wpływają na marże, dlatego przewidywanie ich konsekwencji kosztowych na etapie projektowania daje praktyczne wskazówki dla podjęcia trafnych decyzji, w ten sposób do produkcji przekazywane będą tylko najbardziej opłacalne modele.

Opracowanie prototypu za pomocą rozwiązania DesignConcept firmy Lectra zajmuje zaledwie połowę czasu potrzebnego do wykonania go ręcznie. Korzystając z wirtualnego prototypu można następnie bardzo szybko opracować inny produkt z tego samego asortymentu, na przykład model kanapy dwuosobowej może zostać użyty do opracowania fotela lub kanapy trzyosobowej. Poza tym, możliwość eksperymentowania w środowisku wirtualnym ułatwia zespołowi przygotowującemu prototyp jego poprawne wykonanie już za pierwszym razem, bez konieczności późniejszych poprawek.

Ponadto dla zapewnienia właściwej relacji kosztu produktu do jego wartości, kilka osób może równoczesne pracować nad prototypowaniem i kosztorysowaniem jednego projektu co umożliwia wcześniejsze i dokładniejsze prognozowane zużycia materiału, dając rzeczywistą przewagę konkurencyjną przy odpowiadaniu na zapytania przetargowe lub zakupie surowców. DesignConcept Furniture to rozwiązanie firmy Lectra do projektowania, wyceny kosztów, prototypowania i opracowywania modeli mebli tapicerowanych.

Kontrola kosztów przed produkcją

Po końcowym zatwierdzeniu modelu, system DesignConcept automatycznie generuje specyfikacje techniczne wraz z planami szycia i rysunkiem wewnętrznej konstrukcji mebla, zawierające pełne dane o wszystkich elementach, w tym drewna oraz pianki, gotowe do wysłana do działu produkcji. Poprawna dokumentacja jest zasadniczym elementem w dążeniu do doskonałości operacyjnej; powinna być zawsze aktualna i uwzględniać wszystkie modyfikacje wprowadzane później. Ponadto w programie DesignConcept wszelkie zmiany wprowadzane w modelu 3D są automatycznie przenoszone podczas konwersji na model 2D w celu wprowadzenia go do produkcji.

Aby wyeliminować ryzyko wystąpienia błędu, oprogramowanie Lectra do tworzenia szablonów i modeli 3D wykorzystuje układ zależności, który tworzy powiązania pomiędzy elementami. Modyfikacje wprowadzane do jednej części są automatycznie przenoszone do wszystkich powiązanych elementów, eliminując żmudne i czasochłonne czynności wielokrotnego wprowadzania tej samej zmiany.

Aby zoptymalizować zużycie tkaniny, oprogramowanie DiaminoFurniture do automatycznych układów kroju, rozkłada szablony na materiale, analizując wiele różnych scenariuszy, aby znaleźć najbardziej efektywną kombinację. Umożliwia to dokładne oszacowanie ilości potrzebnego materiału, aby można było obliczyć koszt produkcji, symulując rzeczywistą sytuację produkcyjną. Można nawet iść dalej i poprzez symulację różnych kombinacji szukać najlepszego połączenia modeli i wariantów maksymalizując oszczędność na materiale i skórze.

W przypadku skóry funkcje te są wykonywane przez program LeatherNest uwzględniający strefy jakości i wcześniej oznaczone wady skóry. Pamiętaj, że w przypadku tkanin wzorzystych ważne jest, aby różne elementy wzoru precyzyjnie do siebie pasowały w celu zapewnienia estetyki gotowego elementu. Można określić zasady dopasowania wzorów, które zapewnią odpowiednią jakość produktu końcowego przy minimalnym zużyciu materiału.

Ręczne metody projektowania i produkcji mebli tapicerowanych, wymagają większego nakładu czasu i pieniędzy, zmniejszając rentowność. Ale po co wywarzać otwarte drzwi? Standardowe konstrukcje mogą zostać zapisane i ponownie użyte tak, aby cykl rozwoju produktu kolejnych modeli był znacznie krótszy. Zmniejszy to koszt zarządzania i rozwoju nowych elementów dla każdego produktu i skróci czas wprowadzania na rynek nowych modeli mebli

Przewiduj koszt na etapie przygotowania produkcji

Zużycie materiału można zoptymalizować na etapie przygotowania produkcji, ale dla zapewnienia rentowność, należy również zapewnić dokładność cięcia. Ponowna obróbka odrzuconych elementów wymaga dodatkowych nakładów czasu, materiałów i pieniędzy dla zapewnienia konsekwentnej i powtarzalnej jakości. Pełna przejrzystość oznacza możliwość skutecznego zarządzania kosztami i zabezpieczenia marży zysku. Firmy powinny dokładnie sprawdzać i kontrolować koszty

Automatyzacja i standaryzacja pomagają w dążeniu do doskonałości operacyjnej i eliminacji błędów, dlatego wszystkie rozwiązania Lectra mają wbudowane narzędzia do zapobiegające błędom. VersalisFurniture to rozwiązanie Lectra do cięcia skóry w produkcji mebli tapicerowanych zapewniające doskonałość operacyjną w krojowni. W zakresie cięcia skóry VersalisFurniture automatyzuje proces produkcji, pozwalając operatorowi skupić się na zapewnieniu niezakłóconej pracy systemu i ograniczeniu liczby błędów w trakcie produkcji. System oferuje doskonałą równowagę między identyfikacją wad, nestingiem, cięciem i rozładunkiem, tym samym poprawiając wydajność, optymalizując zużycie materiału i zwiększając niezawodność. Dzięki systemowi Versalis powtarzalność jest zagwarantowana niezależnie od tego, ile razy wykonywana jest dana operacja. Dlatego ilość odpadów maleje, a produktywność wzrasta. Cały przepływ pracy przy produkcji mebli tapicerowanych staje się bezbłędny, płynny i powtarzalny.

Osiągnij swoje cele biznesowe korzystając ze wsparcia firmy Lectra

Jesteśmy dumni, że możemy oferować systemy rozkroju o najniższym całkowitym koszcie posiadania w przeliczeniu na jedną wyciętą formatkę. Zarówno materiały eksploatacyjne o wydłużonej żywotności, niskie zużycie energii, jak i maksymalna dostępność systemu do produkcji dzięki wbudowanym inteligentnym funkcjom połączonym z naszymi centrami wsparcia telefonicznego gwarantują wzrost rentowności produkcji. Nie wspominając o największych oferowanych na rynku oszczędnościach na materiale. Automatyczny przepływ danych zapewnia stałą dostępność informacji dotyczących każdego modelu - od prototypowania po etap produkcji. Oferujemy również oprogramowanie do kontroli kosztów skóry. Porównuje ono jakość i powierzchnię błamów skóry deklarowaną przez dostawcę z rzeczywiście dostarczoną jakością i powierzchnią. Oznacza to, że monitoring dostawców i ewentualne reklamacje można oprzeć na konkretnych danych.

Współpraca dla zmian i rozwoju

Ale zaawansowana technologia jest tylko częścią całej historii. Korzystając z przeszło 40-letniego doświadczenia firma Lectra opracowuje i wdraża najskuteczniejsze rozwiązania w zakresie poprawy procesów, odpowiadające dzisiejszym wyzwaniom, zwiększając wydajność i elastyczność na każdym etapie – od projektowania przez prototypowanie aż po etap produkcji. Wierzymy, że dzielenie się specjalistyczną wiedzą jest kluczem dla sukcesu. Nasze produkty bazują na współpracy, połączonej z praktyką i sprawdzoną metodologią w celu wdrażania istotnych i zrównoważonych zmian oraz osiągnięcia natychmiastowych wyników. Nasi konsultanci są bezkompromisowi w swym dążeniu do celu, jakim jest wspieranie producentów w utrzymaniu konkurencyjności i poziomu rentowności.

www.lectra.com

Poleć innym

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 2

 • 1
  ZADOWOLONY
 • 0
  ZASKOCZONY
 • 0
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 1
  WKURZONY
 • 0
  BRAK SŁÓW

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Aby wysłać formularz musisz potwierdzić walidację

  Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony