ReklamaSCM - Xylexpo A1
Woodwork for Inventor v7 – co nowego w nowej wersji?

Konstruktorom, technologom i innym użytkownikom, którzy mieli dotąd okazję wypróbować kolejne wersje Woodwork for Inventor, oprogramowanie to kojarzy się w znacznej mierze z nieustannym rozwojem funkcjonalności, z próbą sprostania najnowszym trendom i wymaganiom branży.
Kojarzy się z ciągłym dążeniem do usatysfakcjonowania ich samych, poprzez realizację ich pomysłów i sugestii, wynikających z wieloletniego doświadczenia w branży.

Obecna, szósta już odsłona programu, wniosła do procesu projektowego głównie zmiany w postaci zupełnie nowego, zaprojektowanego od podstaw modułu CAM. Również i ten krok miał zapewnić sprostanie najwyższym wymaganiom i pomysłom użytkowników. Przyjrzyjmy się co takiego będzie miała nam do zaoferowania wersja v7, której wydanie autorzy planują już na kwiecień 2016.

Automatyczne generowanie technologii CNC dla elementów

Do tej pory technologia obróbki CNC elementów była przypisywana w środowisku CAM dla każdego elementu z osobna. Jedną z nowych funkcjonalności jest możliwość generowania technologii CNC dla wszystkich elementów automatycznie, już w środowisku zespołu. Narzędzia środowiska CAM widoczne na etapie edycji zespołu przeanalizują pod kątem sposobu obróbki wszystkie wybrane przez użytkownika części. Dzięki temu użytkownik zostanie zwolniony z obowiązku powtarzania rutynowych czynności, ponieważ przechodzenie do modułu CAM z każdym obrabianym elementem nie będzie już konieczne. Ta funkcjonalność znacząco zredukuje czas potrzebny na przygotowanie technologii obróbki składowych wyrobu.

Kolejnymi udoskonaleniami modułu CAM są:

 • Symulator obróbki – użytkownik może uruchomić podgląd przebiegu przypisanych operacji i wzrokowo ocenić, w jaki sposób obrabiany będzie przygotowywany element; podgląd obejmuje cały proces obróbki, począwszy od bazowania elementu, aż do nadania mu finalnego kształtu; ma to zapewnić o poprawności procesu i pozwolić uniknąć ewentualnych błędów już na etapie CAM (ta funkcjonalność zostanie w pełni wprowadzona w maju 2016);
 • Udoskonalony algorytm kalkulacji konturu w przypadku splajnu pozwala na przetwarzanie geometrii jeszcze bardziej skomplikowanych kształtów elementów;
 • Wiertła przelotowe od tej pory mogą zostać użyte w obróbce otworów nieprzelotowych, co ma uprościć zarządzanie biblioteką narzędzi (np. tworzenie punktowania do późniejszego rozwiercenia);
 • Rozwinięte zostały możliwości zarządzania kolejnością wykonywania utworzonych w elemencie operacji; Od tej chwili wszystkie typy operacji podlegają modyfikacji ich kolejności, a dodatkowo kolejność dla nowych może być automatycznie ustalana wg zdefiniowanych przez użytkownika ustawień sortowania;
 • Postprocesor dla WoodWOP zawiera dodatkowe informacje związanie z oklejaniem wąskich płaszczyzn przetwarzanych elementów; informacje te są widoczne jako graficzne opisy w interfejsie, dzięki czemu zagrożenie błędnym ułożeniem elementu na obrabiarce zostaje znacznie zmniejszone;


Integracja z Autodesk Vault Professional

W najnowszej wersji Woodwork for Inventor może zostać skonfigurowany tak, aby każdy generowany w systemie plik zachował połączenie ze swoim źródłem. Mechanizm ten znajduje zastosowanie np. przy tworzeniu plików z kodem NC oraz dokumentacji technicznej (również tej automatycznie eksportowanej do PDF, DWG, DXF) – od tej pory te pliki mogą zawierać powiązania z komponentami z których powstały. Dzięki takiemu podejściu do zarządzania powiązaniami podczas procesu wpisywania pliku źródłowego do repozytorium Autodesk Vault, wszystkie dodatkowe połączone z nim pliki zostają również wpisane. Pozwala to zarówno na synchronizację programów na obrabiarki z komponentami, które opisują, jak i na powiązanie raportów produkcyjnych wszelkiego rodzaju (wliczając pliki wymiany służące do komunikacji z programami firm trzecich) z zespołami, których właściwości opisują.

Podczas procesu wpisywania komponentów do repozytorium wszystkie opisujące je właściwości (materiały, wymiary, itp.) mogą zostać dołączone jako dodatkowe właściwości użytkownika. Teraz dodatkowo w Woodwork for Inventor mogą zostać wygenerowane również elementy zestawień Autodesk Vault, które są kompletne i zawierają wszystkie poziomy użytych do produkcji surowców (widoczne z osobna materiały główne, szerokie i wąskie płaszczyzny, itp.). Pozwala to na operowanie raportem analogicznym do tego, jaki jest już dobrze znany użytkownikom z modułu BOM Woodwork for Inventor. Mechanizm wpisywania poprawnie interpretuje również strukturę komponentów standardowych W4I, a co za tym idzie wszystkie informacje z nimi związane przekazywane są do repozytorium w niezmienionej formie.

Sam sposób transferu informacji jest bardzo elastyczny – możemy zdefiniować zależności pomiędzy kategoriami Autodesk Vault, a wykorzystywanymi strukturami materiałów Woodwork (materiały główne, obrzeża, lakiery, okleiny, itp.). Wykorzystywane jednostki kalkulacji zapotrzebowania materiałowego również mogą być skojarzone z właściwościami w Vault - dzięki temu użytkownik ma pełen obraz zestawienia komponentów składowych wyrobu już w bazie danych.

Nowości w module automatycznego generowania dokumentacji 2D

Moduł automatycznej generacji dokumentacji jest rozwijany z każdą kolejną wersją programu. W jego najnowszej odsłonie w ręce użytkowników zostają oddane narzędzia do odświeżania utworzonych wcześniej w sposób automatyczny rysunków, co najczęściej znajduje zastosowanie po zmianach wprowadzonych w modelu 3D. Uaktualnienia wygenerowanych plików z dokumentacją są możliwe w następujących aspektach:

 • Opisy materiałów – po usunięciu z elementu materiału (np. obrzeże na wąskiej płaszczyźnie), na dokumentacji opis również zostaje usunięty; po ponownym dodaniu nowy opis będzie widoczny na wszystkich dostępnych w dokumentacji rzutach elementu;
 • Zmiany w konfiguracji zastępowania – jeśli informacje na rysunku będą sprzeczne z wybraną do jego opisania konfiguracją materiałów, po odświeżeniu wszelkie różnice zostaną poprawione (nawet jeśli użytkownik zmienił konfigurację na inną);
 • Oznaczenia i wymiarowanie – w przypadku zmiany wielkości elementów w modelu 3D wszystkie automatycznie wstawione przez W4I wymiary są odświeżane; ma to zastosowanie również w przypadku symboli rysunku (np. znacznik środka układu współrzędnych);


Rozszerzona lista słów kluczowych

Wraz z nowymi funkcjonalnościami w programie, pojawia się konieczność transferu generowanych przez nie informacji. Wymaga to rozwoju dostępnych w aplikacji słów kluczowych – zmiennych, które pozwalają na przekazywanie właściwości między modułami programu i generowanymi przez niego plikami.

W najnowszej wersji dodano klucze pozwalające m.in. na:

 • Przekazywanie informacji dotyczących obróbki CNC elementów – dane odnośnie zadań, bazowania, pozycjonowania elementu; te dane mogą okazać się niezbędne np. przy generowaniu etykiet na obrabiane elementy;
 • Połączenie informacji zawartej w numerach elementów na rysunku technicznym z zestawieniem komponentów Woodwork – pozwala to odzwierciedlić budowę elementu i jego strukturę na dokumentacji technicznej;
 • Komponenty nadrzędne – zapisanie i możliwość zarządzania danymi odnośnie komponentów bazowych; przykładem może być informacja o pliku z którego automatycznie wygenerowano dany komplet dokumentacji 2D;


Nowe funkcjonalności modelowania szkieletowego

Kolejnymi funkcjami zaimplementowanymi w Woodwork v7 są:

 • Tworzenie podziału brył szkieletowych płaszczyznami konstrukcyjnymi; także kierunek podziału został uwidoczniony na ekranie dla ułatwienia przy używaniu tej funkcji;
 • Poszerzona funkcjonalność narzędzia do przycinania brył;
 • Ułatwione zarządzanie widocznością brył – dzięki aktualizacji mamy możliwość w szybki sposób ponownie pokazać tylko wybrane bryły, bez konieczności uwidaczniania pozostałych;


Jak łatwo zauważyć, najnowsza odsłona Woodwork for Inventor wniosła nie tylko kolejne udogodnienia w użytkowaniu systemu, ale przede wszystkim funkcjonalności, których potrzebę implementacji zgłaszali sami użytkownicy. Dzięki wprowadzeniu bezpośrednio do programu odnośników do forum i bloga Woodwork for Inventor mamy nadzieję jeszcze bardziej ułatwić użytkownikowi opisywanie swoich potrzeb, zachęcając również do dyskusji na temat istniejących w systemie rozwiązań i kierunków ich dalszej rozbudowy. Wszystko to z myślą o zapewnieniu nie tylko najbardziej przyjaznego w wykorzystaniu systemu CAD/CAM w branży, ale również najbardziej elastycznego lidera w kwestii rozwoju.

CADSOFT
ul. Bema 60
01-244 Warszawa
tel/fax:(+48 22) 862 30 50
cadsoft@cadsoft.pl
www.cadsoft.pl
 

Poleć innym

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

 • 0
  ZADOWOLONY
 • 0
  ZASKOCZONY
 • 0
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 0
  WKURZONY
 • 0
  BRAK SŁÓW

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Aby wysłać formularz musisz potwierdzić walidację

  Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony